Plaats u bestelling via de mail (bloemenpleintje@gmail.com) of bel ons op 010-4761762

Algemene voorwaarden

Definitie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan (Janna’s Bloemenpleintje, bloemenpleintje.nl).

– Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van De bloemist en op deze manier een overeenkomst aangaat met De bloemist.

– Begunstigde: De persoon of het bedrijf dat van de afnemer een boeket of ander artikel ontvangt die dat via De bloemist heeft besteld.


Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door De bloemist aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de Verkoop/ en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen bij De bloemist en het uitvoeren van de betaling, accepteert de afnemer de algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.


Aanbiedingen / Overeenkomsten

Alle door of namens De bloemist in dag- of weekbladen, het Internet, brieven gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor De bloemist op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Overmacht

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet De bloemist dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. De bloemist kan in geval van overmacht – na overleg met de afnemer – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven belemmerende maatregelen van overheidswege geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in – het De bloemist of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren, en/of extreme weersomstandigheden.


Prijzen

De geldende prijzen staan bij de afbeeldingen aangegeven. De prijzen zijn inclusief 6% BTW en exclusief € 6,95 bezorgkosten.

De bloemen zijn exclusief pot/vaas, indien anders vermeldt.


Levering

De bloemen worden door onze koerier naar de ontvanger gebracht.

De bloemist bezorgt alleen in Rotterdam en omstreken, op de volgende plaatsen:

– Rotterdam 

– Capelle aan den IJssel

– Krimpen aan den IJssel 

– Ridderkerk

– Vlaardingen

– Schiedam

– Spijkenisse

– Hoogvliet

– Barendrecht

De bezorging vindt één dag na bestelling plaats tussen 09:00 en 20:00 uur.

Op zondag wordt er niet bezorgd.

Indien de begunstigde niet thuis is, zal worden getracht om de bloemen bij de buren af te leveren en neemt De Bloemist contact op met de klant. Er wordt dan een briefje achtergelaten bij de klant met vermelding van het adres waar de bezorging is afgeleverd.

Bestelling ophalen in de winkel

U heeft de mogelijkheid om uw bestelling op te halen in onze winkel. Dit moet u bij de bestelling aangeven. Uw bestelling wordt twee dagen bewaard in de winkel. Bij het afhalen van uw bestelling dient u uzelf te identificeren met uw ordernummer en gegevens. 


Betaling

U kunt op de volgende manier uw bestelling direct afrekenen op onze site:

– iDEAL. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. 

– Voor de afhandeling van het internet betalingsverkeer werkt De bloemist samen met Mollie BV. Mollie zorgt voor de veilige financiële afhandeling van alle bestellingen. De betaling voor uw order betaalt u via Mollie aan ons. Hier merkt u zelf verder niets van. Op de betalingsopdrachten zijn de algemene voorwaarden van Mollie van toepassing. 

Mollie zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen door het gebruik van Secure Socket Layer (SSL), een geavanceerd beveiligingssysteem voor internet om uw gegevens te beschermen, waardoor het onmogelijk is voor derden om uw gegevens te zien. Om de veiligheid van het bestelproces te garanderen, worden alle gegevens – inclusief naam en adres gecodeerd opgeslagen op een Secure Server. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het slot-icoontje in het adresbalk van uw browser. Het certificaat dat wordt gebruikt om de verbinding te versleutelen, bevat ook informatie over identiteit van de website-eigenaar of de organisatie die de website beheert. U kunt de identiteit van de website weergeven door op het slot te klikken.

Garantie

De bloemist garandeert dat de bloemen van goede kwaliteit zijn. Normaal komen de geleverde bloemen overeen met de afbeeldingen, maar afwijkingen kunnen voorkomen, want bloemen blijven een natuurproduct.


Eigendom

Alle geleverde producten blijven eigendom van De bloemist totdat deze volledig zijn betaald.

Klachten

Wend u zich uiterlijk 24 uur na de levering met uw klacht tot De bloemist. Bij eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met De Bloemist of even langs komen. Mocht u klachten of opmerkingen hebben, dan horen wij deze ook graag zodat wij hierop actie kunnen ondernemen en kunnen voorkomen in de toekomst.


Toepasselijk recht

– Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.

– In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.

– Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

– Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen De bloemist en een in het buitenland gevestigde afnemer gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar De bloemist gevestigd is.


Privacy

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens heeft De bloemist nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er bijvoorbeeld, iets is met uw bestelling. De bloemist geeft uw gegevens niet door aan derden. Ook krijgt u door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd per post, e-mail of telefoon.


Copyright

Het is niet toegestaan om afbeeldingen van De Bloemist te vermenigvuldigen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van De bloemist is verleend.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door De Bloemist ten allen tijde worden gewijzigd.


Disclaimer

Janna’s Bloemenpleintje is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website, zij kan echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Janna’s Bloemenpleintje geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Janna’s Bloemenpleintje aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden aangeboden inhoud van sites waarnaar door middel van links wordt verwezen.

Shopping cart

0

Geen producten in je winkelmand.